Slides Framework

Jak se (NE)změní Vidoule

S Prahou 5 pracujeme na zkrášlení jednoho z nejvýznamnějších pražských parků.

 • Jeden z největších parků v Praze

  105 hektarů. Délka 1,6 km. Šířka 0,4 km.

 • Je součástí zeleného cípu

  Vidoule a další parky dohromady umožňují přejít Prahu od severozápadu na jihozápad skrze zeleň.

 • Spojuje 4 městské čtvrti

  Konkrétně Košíře, Jinonice, Nové Butovice a Motol.

Nejde jen o rozmístění laviček

Projekt je jeden z nejkomplexnějších, které jsme jako architektonická kancelář řešili. Museli jsme totiž splnit hned několik výzev a cílů.

 • Historie

  Park na Praze 5 je jedním z nejstarších v Praze. Pracovali jsme s konvencemi a zvyklostmi města i veřejnosti.

 • Veřejné mínění

  Přestože Vidoule funguje už spoustu let, veřejnost nemá jednotný názor na využití prostoru. Cílem je se zavděčit většině.

 • Tlak developerů

  Lokalita je samozřejmě velmi zajímavá pro výstavbu. Developeři si chtějí ukrojit kus parku pro své projekty.

 • Iniciativa ekologů

  V neposlední řadě zde žije několik vzácných druhů rostlin i zvířat. Proto je třeba brát v potaz i ochranu přírody.

Jak jsme postupovali?

Rešerše a zmapování současného stavu

O lokalitě jsme si zjistili úplné maximum. Nastudovali jsme si do hloubky všechny aspekty, od skladbu podloží až po sociologická data.

 • Podloží

 • Budovy

 • Cesty

 • Aktivity

Průzkum veřejného mínění

Následně jsme zorganizovali sociologický průzkum. Zkrátka jsme se lidí ptali, jak chtějí s lokalitou naložit, co pro ně znamená, čeho se chtějí vyvarovat a podobně. Z průzkumu nám vyšlo, že veřejnost chce zachovat park co nejvíce přírodní, rekultivovat zničené části po bezdomovcích, zavést osvětlení a rekonstruovat cesty.

Tvorba konceptu

Výsledek průzkumů se odrazil v návrhu konceptu, který jsme opřeli o 3 hlavní pilíře.

 • Systém přírodních cest

  Přetvořili jsme síť cest. Takto odráží skutečný pohyb lidí v lokalitě a zároveň respektuje přírodní podmínky.

 • Zázemí pro návštěvníky

  Vzhledem k velikosti parku a různým aktivitám je pro udržení pořádku nezbytné mít v parku vhodné zázemí.

 • Maximální zachování přírody

  Všechny výše zmínění body se nicméně podřizují hlavnímu cíli: udržet v parku co nejvíc přírody.

Jak park bude vypadat?

Obrázky vydají za tisíc slov. Podívejte se na galerii.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Spolupracujme na vašem projektu

Kontaktujte nás